Jongeren die graag willen leren en werken in de horeca, detailhandel of als hulpkracht in de ouderzorg maar meer begeleiding nodig hebben dan Speciaal MBO in bedrijf biedt, kunnen bij Prins Heerlijk deelnemen aan een traject ‘Ontwikkelingsgerichte dagbesteding’. Ook hierbij zijn de doelen: ontplooiing, vergroten van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfwaardering, en het verhogen van maatschappelijke participatie.

Doelgroepen

Deze vorm van dagbesteding van Prins Heerlijk is bestemd voor jongeren van 16 tot 27 jaar met (ernstige) leerproblemen door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of andere (psychische) problemen als niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme.

 

Indicatie en financiering

Prins Heerlijk biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding o.m. aan in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ); daarvoor is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dagbesteding is ook mogelijk in het kader van de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); daarvoor is een indicatie van de gemeente nodig.

De ontwikkelingsgerichte dagbesteding kan plaatsvinden op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij ZIN verzorgt het Zorgkantoor of de gemeente de betaling aan Prins Heerlijk. Bij een PGB moet de budgetbeheerder of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een zorgovereenkomst afsluiten met Prins Heerlijk en hierover verantwoording afleggen. De betaling is bij het PGB in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie over het PGB vindt u op de website van de SVB.

Praktijk

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Tijdens een intakeprocedure wordt bekeken of een jongere hiervoor in aanmerking komt. De dagbesteding in de horeca of detailhandel vindt vooral plaats bij het Prins Heerlijk de Duynsberg, bij Prins Heerlijk Factorium Podiumkunsten en Prins Heerlijk Eetwinkel. Ook bij sommige vaste externe leer-werkplekken is dit mogelijk. Voor de dagbesteding als hulpkracht in de ouderzorg werken wij samen met externe leer-werkplekken.

Het programma is gericht op vergroting van de zelfstandigheid van de jongere, versterking van het sociaal-emotioneel functioneren, en op behoud en uitbreiding van op school verworven vaardigheden.
De individuele invulling van het programma komt tot stand in samenspraak met de ouders/verzorgers van de jongere. De ontwikkelingsgerichte dagbesteding van Prins Heerlijk werkt met eigen lesmateriaal. De jongere heeft een portfolio, werkmappen en een theoriemap.
De deelnemers bekwamen zich in allerlei basisvaardigheden, zoals telefoneren, klokkijken, rekenen (ook met geld), taal, bediening en helpen in de keuken. Zo leren en werken ze in de praktijk aan een schone en veilige werkomgeving, aan hun gastvrijheid, communicatie en samenwerking.
Deelnemers aan de ontwikkelingsgerichte dagbesteding kunnen via getuigschriften van Prins Heerlijk stapsgewijs toewerken naar de verklaring Horeca hulpkracht. Tijdens het traject bekijken de medewerkers van Prins Heerlijk ook of doorstromen naar (reguliere) arbeid mogelijk is.