De Ontwikkelingsgerichte Dagbesteding kenmerkt zich net zoals de algehele visie en missie van Prins Heerlijk door de individuele aanpak in een groepsproces. Alle jongeren hebben individuele doelen waar op een creatieve, passende en laagdrempelige manier aan gewerkt wordt. Op de verschillende werkplekken in de verschillende sectoren is een leerklimaat gecreëerd waarin de jongeren mogen en kunnen zijn wie ze zijn maar waar ze ook serieus bezig zijn met het leren van een vak.

Door de kleine groepssamenstelling, voldoende en professionele begeleiding wordt er aan concrete doelen gewerkt, welke afgestemd worden met de jongere zelf en/of met de ouders/verzorgers.

Doelgroepen

Deze vorm van dagbesteding van Prins Heerlijk is bestemd voor jongeren van 16 tot 27 jaar met (ernstige) leerproblemen door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of andere (psychische) problemen als niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme.

Praktijk

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Tijdens een intakeprocedure wordt bekeken of een jongere hiervoor in aanmerking komt. De dagbesteding in de horeca of detailhandel vindt vooral plaats bij onze eigen werkbedrijven. Ook bij sommige vaste externe leer-werkplekken is dit mogelijk. Voor de dagbesteding als hulpkracht in de ouderzorg werken wij samen met externe leer-werkplekken, met name met Het Laar in Tilburg.

De ontwikkelingsgerichte dagbesteding binnen de Horeca, detailhandel en ouderenzorg richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid van de jongere, versterking van het sociaal-emotioneel functioneren, en op behoud en uitbreiding van op school verworven vaardigheden. De ontwikkelingsgerichte dagbesteding van Prins Heerlijk werkt met eigen ontwikkelt lesmateriaal. De jongere heeft een portfolio en lesmateriaal afgestemd op eigen vraag en niveau. De jongeren bekwamen zich daarnaast ook in allerlei basisvaardigheden zoals schoolse vaardigheden, vakvaardigheden, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en persoonlijke vaardigheden.

De jongeren die deelnemen aan de ontwikkelingsgerichte dagbesteding kunnen via getuigschriften van Prins Heerlijk stapsgewijs toewerken naar de verklaring hulpkracht. Tijdens het traject bekijken de medewerkers van Prins Heerlijk ook of doorstromen naar scholing en/of (reguliere) arbeid mogelijk is.

Indicatie en financiering

Prins Heerlijk biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding onder meer aan in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ); daarvoor is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dagbesteding is ook mogelijk in het kader van de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); daarvoor is een indicatie van de gemeente nodig.

De ontwikkelingsgerichte dagbesteding kan plaatsvinden op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij ZIN verzorgt het Zorgkantoor of de gemeente de betaling aan Prins Heerlijk. Bij een PGB moet de budgetbeheerder of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een zorgovereenkomst afsluiten met Prins Heerlijk en hierover verantwoording afleggen. De betaling is bij het PGB in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie over het PGB vindt u op de website van de SVB.