Jongeren die bij Prins Heerlijk dagbesteding hebben of een leerwerktraject volgen, kunnen ook woonbegeleiding krijgen in een woning van Prins Heerlijk. Wij hebben in Tilburg een aantal woningen waar jongeren een kamer of appartement huren en begeleiding op maat krijgen. Het gaat om jongeren die graag willen leren zelfstandig(er) te wonen en die daar ondersteuning bij kunnen gebruiken. Het doel is een fijne woonplek te hebben en een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.

Indicatie en financiering

Prins Heerlijk biedt woonbegeleiding aan in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ); daarvoor is een begeleidingsindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Begeleid en Beschermd wonen is ook mogelijk in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); daarvoor is een indicatie Beschermd wonen van de gemeente nodig.

De woonbegeleiding kan plaatsvinden op basis van Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij ZIN verzorgt het Zorgkantoor of de gemeente de betaling aan Prins Heerlijk. Bij een PGB moet de budgetbeheerder of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een zorgovereenkomst afsluiten met Prins Heerlijk en hierover verantwoording afleggen. De betaling is bij het PGB in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie over het PGB vindt u op de website van de SVB.

Eigen bijdrage

De jongere betaalt voor de woonbegeleiding een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De huur betaalt de jongere zelf; inclusief servicekosten bedragen de woonlasten ongeveer € 375 per maand voor een kamer in een van de groepswoningen. Voor de zelfstandige appartementen bedragen de woonlasten ongeveer € 700 à € 730 per maand inclusief servicekosten. Er is een mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen.

 

Praktijk

De jongeren die bij Prins Heerlijk woonbegeleiding krijgen, leren en werken bij of via Prins Heerlijk. Ze krijgen woonbegeleiding om hun praktische, persoonlijke en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Het begeleid wonen bij Prins Heerlijk is tijdelijk, zodra jij je voldoende hebt ontwikkeld gaan we op zoek naar een passende vervolgplek.

De woonbegeleiding is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de jongere. Die worden natuurlijk eerst besproken met de jongere zelf en de ouders/verzorgers.

De woonbegeleiders zijn gedurende bepaalde dagdelen aanwezig volgens een rooster. Daarnaast is er een 24-uurs telefonische bereikbaarheidsdienst en beschikbaarheid voor urgente vragen of noodgevallen. Elke jongere heeft een persoonlijke begeleider. Hij/zij ondersteunt de jongere bij het ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden en bij het vergroten van zelfstandigheid. Samen met de jongere legt hij/zij de doelen vast in een individueel begeleidingsplan.

Praktische vaardigheden zijn onder meer:

  • leren plannen en organiseren van een gezond dagritme
  • persoonlijke hygiëne en het verzorgen en schoonhouden van je omgeving
  • financiële en administratieve vaardigheden
  • inkopen doen en een goede maaltijd bereiden

 

Persoonlijke vaardigheden zijn onder meer:

  • weerbaarheid in onzekere of onveilige situaties
  • organiseren van sociale activiteiten, zelf en met medebewoners
  • opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk (ouders, vrienden, collega’s)
  • omgaan met relaties en seksualiteit