Organisatie & Governance

Raad van bestuur

Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk is een stichting en kent twee bestuurders, tevens directeuren:


Mevr. drs. Ella Buijze     Dhr. drs. Gief van Schijndel

Bekijk hier de statuten en het reglement raad van bestuur.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van de stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk bewaakt of de stichting haar doel – jongeren met een functiebeperking op te leiden en kansen te bieden – bereikt.
Het algemene profiel lid RvT vindt u hier. Bekijk hier het reglement raad van toezicht, en de toezichtvisie.

De huidige raad van toezicht bestaat uit onafhankelijke toezichthouders:


Mevr. drs. Hilde Meijs (voorzitter)
Innovator zorg, onderwijs en digitalisering, Lid RvT van Thebe,
Lid RvT van Altius ABA en bestuurslid van LaNSCO
Expertise: innovatie zorg en onderwijs
Benoemd: 1 november 2020
Einde zittingstermijn 1: 31-10-2024 (herbenoembaar)


Dhr. Ronald van den Boom
Partner bij Arena Consulting Group BV
Expertise: sociaal domein en maatschappelijk ondernemerschap
Herbenoemd: 6 februari 2022
Einde zittingstermijn 2: 5 februari 2026


Dhr. drs. Udo Possel
Directeur/eigenaar Strategus BV Interim, Training & Consultancy,
Lid RvT SMO Breda e.o/ Veilig Thuis West Brabant/Safegroup.
Expertise: sociaal domein en innovatie
Benoemd: 1 september 2021
Einde zittingstermijn 1: 31 augustus 2025 (herbenoembaar)


Mevr. prof. dr. Eveline Wouters
Lector bij Fontys paramedisch, Hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University,
Lid RvT Sevagram/ Zorg in Oktober/ ASVZ
Expertise: technologische en sociale innovatie, zorg, onderzoek, onderwijs
Benoemd: 1 januari 2023
Einde zittingstermijn 1: 31 december 2026 (herbenoembaar)


Mevr. drs. Fabienne Prevoo, RA
Leadership & Executive Coach,
Former Head of Internal Control at Royal Philips,
Lid van de Audit Commissie en RvT bij het Nibud
Expertise: financiën
Benoemd: 1 september 2021
Einde zittingstermijn 1: 31 augustus 2025 (herbenoembaar)

Het rooster van aftreden staat hier.

Algemene Contactgegevens:

Kantooradres:
Dr. Paul Janssenweg 171
5026 RH Tilburg
T 013 – 744 01 52

Algemene informatie over Prins Heerlijk:
info@prinsheerlijk.nl

Informatie en inschrijven leren en werken bij Prins Heerlijk:
intake@prinsheerlijk.nl

Klachten:
klachten@prinsheerlijk.nl

Vertrouwenspersoon Prins Heerlijk:
vertrouwenspersoon@prinsheerlijk.nl

Sollicitaties:
personeel@prinsheerlijk.nl