Missie

Participatie en ontplooiing van jongeren met (ernstige) leerproblemen is de missie van Prins Heerlijk. Met als doel de zelfstandigheid en een positief zelfbeeld te vergroten. In de methodiek van Prins Heerlijk staan voor de jongeren dan ook begrippen centraal als ‘ontwikkeling, eigen regie, verantwoordelijkheid op eigen niveau, welzijn, zelfwaardering en meedoen’. De jongeren ontwikkelen zich tot dienstverlenende medewerkers in de horeca, detailhandel en zorg.

Prins Heerlijk realiseert dit in eigen leer-werkbedrijven in de horeca en detailhandel, en in samenwerking met werkgevers in de horeca, detailhandel en de zorg. Voor een aantal jongeren is extra individuele ondersteuning nodig bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ook daarvoor heeft Prins Heerlijk professionele begeleiders in dienst. Begeleid wonen in de eigen woningen van Prins Heerlijk is mogelijk.

Prins Heerlijk is een stichting. Bekijk hier de statuten van de stichting.

Samenwerking

Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk werkt samen met:

 

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitssysteem van Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk is HKZ Zorg & Welzijn gecertificeerd.

Kwaliteitsrapporten

Eén keer per jaar maakt Prins Heerlijk een kwaliteitsrapport. In dit document beoordeelt de directie het kwaliteitssysteem van Prins Heerlijk. Bekijk hier het kwaliteitsrapport van 2023

Erkenning

Stichting Buitengewoon Leren en Werken – Prins Heerlijk is erkend als:

  • re-integratiebedrijf met trajecten (door het UWV en gemeenten)
  • jobcoach-organisatie (door het UWV en gemeenten)
  • jobcoach-organisatie voor begeleid werken WSW (Diamantgroep, Ergon)
  • leerbedrijf horeca en detailhandel door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • zorginstelling voor begeleiding WLZ, door het CIBG en WMO/jeugdwet door gemeenten

Prijzen

Aan Prins Heerlijk zijn verschillende prijzen toegekend:

  • IVIO – Prof. Kohnstammprijs voor Speciaal Middelbaar beroepsonderwijs in Bedrijf
  • MVO Koploper bedrijf Gemeente Tilburg (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
  • Oranje Fonds Groeiprogramma
  • Social Innovation award
  • Bergmansfonds Care-Award

Cliëntenparticipatie

Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk houdt elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder de leerling-medewerkers.
Bekijk hier het onderzoek van 2023.
Daarnaast zijn er elk kwartaal gesprekken waarin de jongeren de directie vragen kunnen stellen en hun mening en wensen kunnen vertellen. Ook is er een ouderraad die de jongeren vertegenwoordigt.

Privacy

Prins Heerlijk gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de jongeren, zowel de digitale gegevens als die op papier. Klik hier voor het privacy-reglement.

Klachtenprocedure

De medewerkers van Prins Heerlijk willen je zo goed mogelijk begeleiden. Dat lukt gelukkig meestal. Natuurlijk kan er weleens iets fout gaan. Blijf hier dan niet mee zitten, maar praat er over, dan kunnen we je ermee helpen.  Als eerste stap kun je het met je vaste begeleider bij Prins Heerlijk bespreken. Vind je dat niet fijn of is er nog geen oplossing, dan kan je ook met de teamleider van je begeleider een gesprek voeren. Als je klacht dan nog steeds niet is opgelost, dan kunnen Ella of Gief (de directie) met je in gesprek, samen met de medewerker. Samen doen we er alles aan om tot een oplossing te komen. 

Is je klacht nog steeds niet opgelost? Dan kun je jouw klacht bespreken met de klachtencommissie van Prins Heerlijk. In deze commissie zitten drie mensen die niet bij Prins Heerlijk werken en dus onafhankelijk zijn. Je kunt een e-mail sturen naar klachten@prinsheerlijk.nl. In de e-mail schrijf je wat je klacht is. De e-mail gaat dan naar de klachtencommissie. Binnen 10 dagen hoor je een reactie van de klachtencommissie. Bekijk hier het klachtenreglement. Wil je een korte uitleg van het klachtenreglement, klik dan hier

Prins Heerlijk heeft een vertrouwenspersoon. Met de vertrouwenspersoon kun je praten als je voor je gevoel niet terecht kunt bij de mensen met wie je (vrijwel) dagelijks omgaat. Contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan via vertrouwenspersoon@prinsheerlijk.nl
Externen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor meer informatie over onze procedure bij (het vermoeden van) een misstand (klokkenluidersregeling).