Missie & Visie

Participatie en ontplooiing van jongeren met (ernstige) leerproblemen is de missie van Prins Heerlijk. Met als doel de zelfstandigheid en een positief zelfbeeld te vergroten. In de methodiek van Prins Heerlijk staan voor de jongeren dan ook begrippen centraal als ‘ontwikkeling, eigen regie, verantwoordelijkheid op eigen niveau, welzijn, zelfwaardering en meedoen’.
De jongeren ontwikkelen zich tot dienstverlenende medewerkers in de horeca, detailhandel en zorg.

Prins Heerlijk realiseert dit in eigen leer-werkbedrijven in de horeca en detailhandel, en in samenwerking met werkgevers in de horeca, detailhandel en de zorg. Voor een aantal jongeren is extra individuele ondersteuning nodig bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ook daarvoor heeft Prins Heerlijk professionele begeleiders in dienst. Begeleid wonen in de eigen woningen van Prins Heerlijk is mogelijk.

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitssysteem van Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk is ISO 9001 (NEN-EN ISO-9001:2015) gecertificeerd.
GB 16b kleur kleiner

Kwaliteitsrapporten

Eén keer per jaar maakt Prins Heerlijk een kwaliteitsrapport. In dit document beoordeelt de directie het kwaliteitssysteem van Prins Heerlijk. Bekijk hier het kwaliteitsrapport van 2020

Erkenning

Stichting Buitengewoon Leren en Werken – Prins Heerlijk is erkend als:

  • re-integratiebedrijf met trajecten (door het UWV en gemeenten)
  • jobcoach-organisatie (door het UWV en gemeenten)
  • jobcoach-organisatie voor begeleid werken WSW (Diamantgroep, Ergon)
  • leerbedrijf horeca en detailhandel door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • zorginstelling voor begeleiding WLZ, door het CIBG en WMO/jeugdwet door gemeenten

Prijzen

Aan Prins Heerlijk zijn verschillende prijzen toegekend:

  • IVIO – Prof. Kohnstammprijs voor Speciaal Middelbaar beroepsonderwijs in Bedrijf
  • MVO Koploper bedrijf Gemeente Tilburg (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
  • Oranje Fonds Groeiprogramma
  • Social Innovation award
  • Bergmansfonds Care-Award

Cliëntenparticipatie

Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk houdt elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder de leerling-medewerkers.
Bekijk hier het onderzoek van 2019.
Daarnaast zijn er elk kwartaal gesprekken waarin de jongeren de directie vragen kunnen stellen en hun mening en wensen kunnen vertellen. Ook is er een ouderraad die de jongeren vertegenwoordigd.

Privacy

Prins Heerlijk gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de jongeren, zowel de digitale gegevens als die op papier. Klik hier voor het privacy-reglement.

Klachtenprocedure

Een (leerling-)medewerker die ontevreden is, kan dit bespreken met de direct leidinggevende en/of jobcoach. Daarna kan een gesprek met alle betrokkenen volgen. Wordt het probleem zo niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de (leerling-)medewerker een formele klacht indienen. Klik hier als je een klacht hebt en je meer uitleg wil. Wil je de procedure bekijken, klik dan hier. Contact opnemen met de klachtencommissie kan via klachten@prinsheerlijk.nl

Prins Heerlijk heeft een vertrouwenspersoon. Met haar/hem kunnen (leerling-)medewerkers praten als ze voor hun gevoel niet terecht kunnen bij de mensen met wie ze (vrijwel) dagelijks omgaan. Contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan via vertrouwenspersoon@prinsheerlijk.nl
Externen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor meer informatie over onze procedure bij (het vermoeden van) een misstand (klokkenluidersregeling).

Samenwerking

Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk werkt samen met: