Doel en middelen

De stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk heeft als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen met ernstige leerproblemen en/of een functiebeperking. Deze jongeren ontwikkelen zich tot dienstverlenende medewerkers in de horeca, detailhandel en zorg. Zo krijgen ze een positief zelfbeeld en wordt hun zelfstandigheid vergroot.

Prins Heerlijk realiseert dit doel in zes eigen leer-werkbedrijven in de horeca en detailhandel, en in samenwerking met werkgevers in de horeca, detailhandel en de zorg.

Voor een aantal jongeren is méér individuele ondersteuning nodig bij hun persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor heeft Prins Heerlijk professionele begeleiders in dienst. Ook begeleid wonen in de eigen woningen van Prins Heerlijk is mogelijk.

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk is ISO 9001 (NEN-EN ISO-9001:2015) gecertificeerd voor de kwaliteitsbewaking van haar re-integratie- en begeleidingsprocessen.
GB 16b kleur kleiner

Kwaliteitsrapporten

Eén keer per jaar maakt Prins Heerlijk een kwaliteitsrapport. In dit document beoordeelt de directie het kwaliteitssysteem van Prins Heerlijk. Bekijk hier het kwaliteitsrapport van 2020

Erkenning

Stichting Buitengewoon Leren en Werken – Prins Heerlijk is erkend als:

  • re-integratiebedrijf met trajecten (door het UWV)
  • jobcoach-organisatie (door het UWV)
  • jobcoach-organisatie voor begeleid werken WSW (Diamantgroep, Ergon)
  • leerbedrijf horeca en detailhandel door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • zorginstelling voor begeleiding WLZ door het CIBG

Prijzen

Aan Prins Heerlijk zijn verschillende prijzen toegekend:

  • IVIO – Prof. Kohnstammprijs voor Speciaal Middelbaar beroepsonderwijs in Bedrijf
  • MVO Koploper bedrijf Gemeente Tilburg (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
  • Oranje Fonds Groeiprogramma
  • Social Innovation award
  • Bergmansfonds Care-Award 2016

Cliëntenparticipatie

Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk houdt elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder de leerling-medewerkers.
Bekijk hier het onderzoek van 2019.
Daarnaast zijn er elk kwartaal gesprekken waarin de jongeren de directie vragen kunnen stellen over de werkwijze van Prins Heerlijk.

Privacy

Prins Heerlijk gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de (leerling-)medewerkers, zowel de digitale gegevens als die op papier. Klik hier voor het privacy-reglement.

Klachtenprocedure

Een (leerling-)medewerker die ontevreden is, kan dit bespreken met de direct leidinggevende en/of jobcoach. Daarna kan een gesprek met alle betrokkenen volgen. Wordt het probleem zo niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de (leerling-)medewerker een formele klacht indienen. Klik hier als je een klacht hebt en je meer uitleg wil. Wil je de procedure bekijken, klik dan hier. Contact opnemen met de klachtencommissie kan via klachten@prinsheerlijk.nl

Prins Heerlijk heeft een vertrouwenspersoon. Met haar/hem kunnen (leerling-)medewerkers praten als ze voor hun gevoel niet terecht kunnen bij de mensen met wie ze (vrijwel) dagelijks omgaan. Contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan via vertrouwenspersoon@prinsheerlijk.nl
Externen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor meer informatie over onze procedure bij (het vermoeden van) een misstand (klokkenluidersregeling).

Samenwerking

Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk werkt samen met: