Bekijk hier een overzicht van het jaar 2022 in beeld.

Voor een compleet overzicht van ons werk, de behaalde resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zie:

Jaarverslag 2022    Jaarrekening 2022

Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk