Bekijk hier een overzicht van het jaar 2021 in beeld.

Voor een compleet overzicht van ons werk, de behaalde resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, zie:

Jaarverslag 2021    Jaarrekening 2021

Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk