Project Quilt / KwilT

Prins Heerlijk en De Wever gaan samenwerking aan binnen Project Quilt / KwilT

Ouderenzorgorganisatie De Wever en Prins Heerlijk gaan samenwerken binnen het project Quilt/KwilT. Het project is een initiatief van diverse partners in de regio Tilburg. Quilt staat ook voor K’ wil T’, een Tilburgse uitroep voor iets héél graag willen. Het doel van het project is om de samenredzaamheid in de Tilburgse wijk Fatima te vergroten. Op dinsdag 1 februari tekenden Chantal Beks (Raad van Bestuur van De Wever), Lizette de Laat (De Wever Satijnhof) en Ella Buijze en Gief van Schijndel (directie Prins Heerlijk) de samenwerkingsovereenkomst.

Samenredzaamheid

In de wijk Fatima leven relatief veel ouderen. Zij willen graag zelfstandig wonen en leven, met als het nodig is ondersteuning op maat. Het doel van project KwilT is om van Fatima een buurt maken, waar samenredzaamheid de norm is. Waar iedereen een bijdrage aan levert, op zijn eigen niveau en naar wat ieders mogelijkheden zijn.

Diverse partners – De Wever, TBV wonen, gemeente Tilburg, ContourdeTwern, Gezondheidscentrum Koningshaven, Van Helvoirt Groenprojecten en Prins Heerlijk – hebben hiertoe, samen met bewoners, de handen ineen geslagen. In 2021 is gestart met het vragen wat (oudere) bewoners willen én wat zij zelf kunnen bijdragen. Op basis daarvan worden initiatieven georganiseerd van en voor de buurt. Wederkerigheid is daarin een sleutelwoord.

Samenwerking Prins Heerlijk en De Wever

Prins Heerlijk en Locatie De Wever | Satijnhof gaan samenwerken in de exploitatie van de horeca. Het eetcafé De Patroon van zorgcentrum Satijnhof wordt omgevormd tot KwilT een bedrijvig zorgbuurthuis, horeca- en activiteitencentrum, van en voor de buurt. Door met en voor de bewoners van de buurt activiteiten en ondersteuning te organiseren.

Prins Heerlijk biedt jongeren de mogelijkheid om te leren en te werken in de horeca in eetcafé De Patroon en wordt de exploitant van het restaurant. Prins Heerlijk gaat lekker eten en drinken verzorgen voor de bewoners en medewerkers van Satijnhof en bewoners uit de wijk. Daarnaast ondersteunen jongeren van Prins Heerlijk in de Ouderenzorg, onder begeleiding, bij het organiseren van activiteiten voor bewoners. Jongeren met leerproblemen, kunnen zo leren en werken in de horeca en de zorg en dienstverlening, in het wijkleerbedrijf KwilT.

In de maand mei gaan De Wever | Satijnhof en Prins Heerlijk van start in eetcafé De Patroon, het nieuwe KwilT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *